Hợp âm bài hát hát với Long Hồ

[Gm] Trăng lên ngọn dừa cao dịu dàng trăng sáng toả
Gió nước thôi nước thổi miên [C] man dạt dào con nước [Gm] xuôi
Thuyền ai đợi vầng [C] trăng lên, dừa soi bóng dài [F] trong đêm
Dòng [Dm] sông tưới, xanh đất Long Hồ thêm gọi phù [F] sa
Vầng trăng sáng, soi bóng ai [Dm] còn đứng giữa ruộng [C] xa
Ơ…ơ…[D7] ơ…

[Gm] Chim bay dọc triền sông rộn ràng muôn sức trẻ
Giống mới đã đom [C] bông thoả lòng ai ước [Gm]mong
Đồng xanh gọi đời [C] ta đi, rừng với nhưng ngày [F] gian nguy
Từ [Dm] nơi ấy thêm yêu Long Hồ như cuộc đời [F] ta
Đường đi tới, sau nghe trong [Dm] lòng bay bổng lời [Gm] ca [C][Gm]

[Bb] Sóng nước Cửu [C] Long thêm tự hào, [F] mùa xuân đang [Eb] tới
Làng [Bb] gió mới, đất Long [F] Hồ đang gọi [Dm] mời đi tới tương [Gm] lai