Tab guitar cô bé mùa đông

CÔ BÉ MÙA ĐÔNG
Sáng tác : Toàn Thắng
Từng cơn [Am] gió khẽ vô [Em] tình.
Chiếc
[F] lá lìa cành. Buông [C] xuống lòng đƣờng.
Ngồi nhặt chiếc
[Am] lá. Tôi nhớ [Em] về.
[F] bé đáng yêu của [G] tôi.
Mùa đông
[Am] đến. Em vẫn [Em] cƣời.
Em
[F] ƣớc nguyện là bông [C] tuyết ngoài trời.
Để đƣợc bay
[Am] mãi lên thiên [Em] đƣờng.
Một
[F] thiên đƣờng tuyết [E7] rơi.
ĐK:
[Am]
Tuyết chẳng có [Em] đâu em ơi.
Chỉ
[F] có tôi bên [C] cạnh em thôi.
Mùa đông
[Am] đến. Gió khiến [Em] em se lạnh.
Đừng
[F] lo vì còn tôi [G] đây.
[C] Bƣớc cùng với [G] nhau.
Dƣới cơn
[Am] mƣa phùn rất [Em] lâu.
Tôi nhìn
[F] em. Em đỏ [C] mặt.
Em không
[Dm] khiến cho lòng [G] tôi bồi hồi.
[C] Trong ngần mắt [G] em.
Thấy lung
[Am] linh muôn ngàn tuyết [Em] rơi.
Một mùa
[F] đông em đứng [G] đó.
Một mùa đông êm
[Am] đềm.