Nhiều đàn guitar Fender giá ưu đãi tại RED Season mùa 2

Rất nhiều cây đàn guitar Fender, EVH, và nhiều phụ kiện khác giảm giá mạnh trong đợt khuyến mãi lớn nhất năm của Việt Thương.

khuyến mãi cực lớn tại RED SEASON 2020 Viet  Thuogn Music

Chi tiết chương trình mua sắm tại Việt Thương Shop.vn

Đăng ký học nhạc giảm 10% tại Việt Thương

• Đàn guitar Fender American Orig 50S Strat Maple Fingerboard Azg có mã 0110112878 giá bán lẻ bình thường là 52210000 nay trong lần sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 46380000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender American Orig 50S Tele Maple Fingerboard Butterscotch có mã 0110132850 giá bán lẻ bình thường là 49530000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 44000000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar American Pro Stratocaster,Maple Fingerboard, Sienna Sunburst có mã 0113012747 giá bán lẻ bình thường là 41500000 nay trong đợt giảm giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 36940000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender American Pro Strat HSS Shawbucker Rosewood Fingerboar có mã 0113040747 giá bán lẻ bình thường là 41500000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 36890000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender American Pro Tele Rosewood Fingerboard 3-Color Sunbur có mã 0113060700 giá bán lẻ bình thường là 38820000 nay trong lần giá ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 34560000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender American Pro Tele Maple Fingerboard 2-Color Sunburst có mã 0113062703 giá bán lẻ bình thường là 41500000 nay trong lần giảm giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 36890000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar AM PERF STRAT HSS MN BLACK có mã 0114922306 giá bán lẻ bình thường là 29450000 nay trong chương trình ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 26220000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar PLAYER STRAT LH MN 3TS có mã 0144512500 giá bán lẻ bình thường là 18070000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 14460000 bao đàn 150000
• Đàn guitar PLAYER STRAT HSS MN BCR có mã 0144522534 giá bán lẻ bình thường là 18070000 nay trong chương trình tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 14460000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender PLAYER STRAT HSS PF 3-Color Sunburst có mã 0144523500 giá bán lẻ bình thường là 18070000 nay trong chương trình ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 14460000 bao đàn 150000
• Đàn guitar FENDER PLAYER STRAT HSS PF CAPRI có mã 0144523582 giá bán lẻ bình thường là 18070000 nay trong đợt khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 14460000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender PLAYER STRAT PLS TOP Maple Fingerboard Aged Cherry Bu có mã 0144552531 giá bán lẻ bình thường là 18740000 nay trong đợt hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 14990000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender PLAYER STRAT PLS TOP PF Tobacco Sunburst có mã 0144553552 giá bán lẻ bình thường là 18740000 nay trong lần sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 14990000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender PLAYER STRT HSS PLSTP Maple Fingerboard Aged Cherry B có mã 0144562531 giá bán lẻ bình thường là 18740000 nay trong đợt khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 14990000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender PLAYER JAZZ BASS Maple Fingerboard 3-Color Sunburst có mã 0149902500 giá bán lẻ bình thường là 18070000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 14460000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Player Jazz Bass, Maple Fingerboard, Buttercream có mã 0149902534 giá bán lẻ bình thường là 18070000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 14460000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender PLAYER JAZZ BASS PF 3-Color Sunburst có mã 0149903500 giá bán lẻ bình thường là 18070000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 14460000 bao đàn 150000
• Đàn guitar PLAYER JAZZ BASS PF BLK có mã 0149903506 giá bán lẻ bình thường là 18070000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 14460000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Player Jazz Bass Guitar V PF, 3-Color Sunburst có mã 0149953500 giá bán lẻ bình thường là 20750000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 16600000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender American Pro Jazz Bass Rosewood Fingerboard 3-Color S có mã 0193900700 giá bán lẻ bình thường là 41500000 nay trong đợt khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 36890000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender American Pro Jazz Bass Maple Fingerboard 3-Color Sunb có mã 0193902700 giá bán lẻ bình thường là 41500000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 36890000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender American Pro Jazz Bass Maple Fingerboard Natural có mã 0193902721 giá bán lẻ bình thường là 44170000 nay trong chương trình giá giảm nhiều cuối năm RED SEASON chỉ còn 39220000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender American Elite Jazz Bass®, Maple Fingerboard,SatinIce có mã 0197002783 giá bán lẻ bình thường là 53540000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 47560000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender 65 Deluxe Reverb HD có mã 0217406010 giá bán lẻ bình thường là 27350000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 20990000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER-0217406992-65 DLX CHILEWICH CHLK CRMBK 230EU có mã 0217406992 giá bán lẻ bình thường là 41270000 nay trong lần sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 34260000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender 65 Super Reverb 230V EUR có mã 0217660000 giá bán lẻ bình thường là 47670000 nay trong lần săn giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 42930000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER-0972013206-ACOUSTASONIC TELE, BK W/ BAG EB có mã 0972013206 giá bán lẻ bình thường là 56010000 nay trong chương trình săn giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 44810000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER 0972013221 ACOUSTASONIC TELE, NAT W/ BAG có mã 0972013221 giá bán lẻ bình thường là 56010000 nay trong lần khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 44810000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER 0972013232 ACOUSTASONIC TELE, SB W/ BAG EB có mã 0972013232 giá bán lẻ bình thường là 56010000 nay trong đợt sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 44810000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER 0972013248 ACOUSTASONIC TELE, SNG W/ BAG EB có mã 0972013248 giá bán lẻ bình thường là 56010000 nay trong đợt chọn lựa giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 44810000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER-0972013257-ACOUSTASONIC TELE, SFG W/ BAG EB có mã 0972013257 giá bán lẻ bình thường là 56010000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 44810000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER-2172006992-65 PRINCETON CHILEWICH CRMBK 230EU có mã 2172006992 giá bán lẻ bình thường là 37700000 nay trong chương trình khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 31320000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER 68 TWIN REVERB 230V EUR có mã 2273006000 giá bán lẻ bình thường là 40010000 nay trong đợt sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 34620000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar JS2 SPECTRA – Gloss Black có mã 2919004503 giá bán lẻ bình thường là 6220000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 4450000 bao đàn 150000
• Đàn guitar JACKSON 2919004520 JS2 SPECTRA – Tobacco Burst có mã 2919004520 giá bán lẻ bình thường là 6220000 nay trong chương trình tậu giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 4380000 bao đàn 150000
• Đàn guitar JACKSON JS2 SPECTRA-SNOW WHITE có mã 2919004576 giá bán lẻ bình thường là 6220000 nay trong chương trình ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 4360000 bao đàn 150000
• Đàn guitar JACKSON JS3 SPECT TOBACO BRUST có mã 2919005557 giá bán lẻ bình thường là 10880000 nay trong chương trình ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 7510000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Jackson JS2 Concert Black có mã 2919010503 giá bán lẻ bình thường là 6970000 nay trong lần khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 6880000 bao đàn 150000
• Đàn guitar FENDER MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Rosewood, 3-Color Sunburst có mã 5350060300 giá bán lẻ bình thường là 22260000 nay trong chương trình tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 17800000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Rosewood, Vintage Natural có mã 5350060307 giá bán lẻ bình thường là 22260000 nay trong lần sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 17800000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Walnut, Rosewood, Walnut có mã 5350260322 giá bán lẻ bình thường là 24050000 nay trong chương trình sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 19200000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Traditional 50s Strat 2-Color Sunburst có mã 5359502303 giá bán lẻ bình thường là 20160000 nay trong lần giá giảm sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 16100000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Hybrid 60s Strat có mã 5657600346 giá bán lẻ bình thường là 24990000 nay trong lần giá giảm sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 20000000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Hybrid 50s Tele Owb có mã 5758600300 giá bán lẻ bình thường là 25800000 nay trong chương trình hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 20600000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER AM ULTRA STRAT HSS MN PRB có mã 0118022773 giá bán lẻ bình thường là 50900000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 45220000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER VINTERA 60S JAZZ BASS PF 3TS có mã 0149633300 giá bán lẻ bình thường là 28100000 nay trong đợt giảm giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 22480000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER VINTERA 70S JAZZ PF 3TS có mã 0149643300 giá bán lẻ bình thường là 29600000 nay trong chương trình sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 23680000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER VINTERA 60S STRAT PF SFG có mã 0149983357 giá bán lẻ bình thường là 25300000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 20240000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER AM ORG 50S KOA TOP STRT MN NAT có mã 0176503821 giá bán lẻ bình thường là 66930000 nay trong chương trình hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 59440000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER BB30R LTD G12H30 230EU có mã 2264106992 giá bán lẻ bình thường là 30800000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 23400000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER TONEMASTER TWIN REVERB 230V EUR có mã 2274206000 giá bán lẻ bình thường là 30300000 nay trong chương trình hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 23060000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Jim Root Telecaster Black có mã 0134444706 giá bán lẻ bình thường là 30440000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Standard Strat Satin Maple Fingerboard Blaze Gold có mã 0140132529 giá bán lẻ bình thường là 15650000 nay trong đợt khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Deluxe Active J Bass Ash Maple Fingerboard Natural có mã 0143512321 giá bán lẻ bình thường là 28680000 nay trong đợt hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Deluxe Active J Bass V Maple Fingerboard 3TBS có mã 0143612300 giá bán lẻ bình thường là 24760000 nay trong lần giảm giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Standard Strat Left Hand Plus Top Maple Fingerboard A có mã 0144624531 giá bán lẻ bình thường là 17380000 nay trong đợt sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender RAR FLAME ASH TOP STRAT có mã 0176502873 giá bán lẻ bình thường là 66930000 nay trong lần giá giảm sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender American Special Jazz Bass®, Rosewood Fingerboard có mã 0193702700 giá bán lẻ bình thường là 37660000 nay trong lần sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender American Standard J Bass V Rosewood Fingerboard 3-Col có mã 0193750700 giá bán lẻ bình thường là 36260000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Modern Player Tele Plus Maple Fingerboard Charcoal Tr có mã 0241102569 giá bán lẻ bình thường là 10260000 nay trong đợt hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Modern Player Telecaster Thinline Deluxe, Maple có mã 0241202539 giá bán lẻ bình thường là 11570000 nay trong đợt khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Modern Player Jazz Bass Satin Maple Fingerboard Black có mã 0242602506 giá bán lẻ bình thường là 12450000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Starcaster Bass, Maple Fingerboard, Black có mã 0243302506 giá bán lẻ bình thường là 21340000 nay trong đợt giá giảm nhiều cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Starcaster Bass, Maple Fingerboard, Natural có mã 0243302521 giá bán lẻ bình thường là 15930000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Squier Deluxe J Bass V Active 3-Color Sunburst có mã 0300575500 giá bán lẻ bình thường là 9340000 nay trong lần mua sắm giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Head super Sonic 100 blk/slvr 230v có mã 2162106000 giá bán lẻ bình thường là 48010000 nay trong chương trình ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Machete 50hd 230v EU có mã 2164006000 giá bán lẻ bình thường là 36380000 nay trong chương trình khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar EVH 5150 III 412 Straight Black có mã 2252100000 giá bán lẻ bình thường là 25350000 nay trong chương trình hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar EVH 5150 112St Cabinet Black có mã 2253100010 giá bán lẻ bình thường là 10350000 nay trong lần giá giảm sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar EVH 5150 III,15w Lbx 230v EU có mã 2256006000 giá bán lẻ bình thường là 17850000 nay trong chương trình ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Acoustic Pro 120v có mã 2271100000 giá bán lẻ bình thường là 21970000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Mustang GT200 230VE có mã 2310306000 giá bán lẻ bình thường là 14280000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Acoustasonic 150 230V có mã 2313606900 giá bán lẻ bình thường là 9850000 nay trong đợt khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Hot Rod Deluxe Se 230V EU Ds có mã 2340206900 giá bán lẻ bình thường là 17850000 nay trong lần chọn lựa giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Jackson KV2 BKGF JKSN USA KING V w/Case có mã 2803040806 giá bán lẻ bình thường là 64870000 nay trong lần giá giảm sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Jackson KV2 Sw/Bvbk Jackson USA king V W/ có mã 2803040877 giá bán lẻ bình thường là 64870000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Jackson RP1 Sw/ Bkpn Jackson USA Rhoas W có mã 2803060878 giá bán lẻ bình thường là 62270000 nay trong đợt sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Jackson B8, Neck Thru, Dimarzio, Sgry có mã 2808082822 giá bán lẻ bình thường là 45370000 nay trong chương trình chọn lựa giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Jackson B8, Neck Thru, Dimarzio, SBK có mã 2808082868 giá bán lẻ bình thường là 45370000 nay trong chương trình mua sắm giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Jackson KEXMG White W/Black Bevel có mã 2916031577 giá bán lẻ bình thường là 16770000 nay trong chương trình tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Jackson JS3 Concert Quicksilver có mã 2919015521 giá bán lẻ bình thường là 8970000 nay trong chương trình tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Jackson JS3V Concert Black có mã 2919020503 giá bán lẻ bình thường là 9750000 nay trong đợt giá giảm nhiều cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar PM SD1 HH FR MPL – TR GRN BRST có mã 2965031578 giá bán lẻ bình thường là 24050000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar PM SD1 HH HT EBN – ASH có mã 2965071582 giá bán lẻ bình thường là 20800000 nay trong lần khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Charvel Pro-Mod San Dimas Style 1 HH Fr Ebn Ash có mã 2965831582 giá bán lẻ bình thường là 23400000 nay trong đợt hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Charvel Pro-Mod San Dimas Style 1 HH Fr Black Burst có mã 2966002510 giá bán lẻ bình thường là 23270000 nay trong chương trình khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Charvel Pro-Mod San Dimas Style 1 HH Fr Transparent Red Burs có mã 2966002590 giá bán lẻ bình thường là 23270000 nay trong đợt giảm giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Charvel Pro-Mod San Dimas Style 1 HH Fr Tobacco Burst có mã 2966002593 giá bán lẻ bình thường là 23400000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar PM SC1 HH FR EBN – D PRPL MET có mã 2966801552 giá bán lẻ bình thường là 24050000 nay trong đợt hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Charvel Pro-Mod SC1 2H Fr Rocket Red có mã 2967000537 giá bán lẻ bình thường là 23270000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Charvel Pro-Mod DK24 HH Freestyle Maple Transparent Purple B có mã 2969001592 giá bán lẻ bình thường là 26000000 nay trong đợt khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Charvel Pro-Mod DK24 HH Freestyle Maple Root Beer Brust có mã 2969041580 giá bán lẻ bình thường là 26000000 nay trong lần khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar FENDER Squier Deluxe Jazz Bass Active IV có mã 300574500 giá bán lẻ bình thường là 8450000 nay trong chương trình khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Wg Standard, Maple Black có mã 5107001503 giá bán lẻ bình thường là 14710000 nay trong chương trình giá ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Wg Standard, Maple QM Transparent Blue Burst có mã 5107001511 giá bán lẻ bình thường là 16380000 nay trong chương trình tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Wg Standard, Maple QM Transparent Purple Burst có mã 5107001535 giá bán lẻ bình thường là 16380000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Wg Standard, Maple Ferrari Red có mã 5107001539 giá bán lẻ bình thường là 12870000 nay trong chương trình mua sắm giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Wg Standard, Maple Silverburst có mã 5107001545 giá bán lẻ bình thường là 15020000 nay trong chương trình tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH 5107001560 WG STD, MPL FB, QM, MANGO BURST có mã 5107001560 giá bán lẻ bình thường là 17440000 nay trong chương trình khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Wg Standard,Maple QM Transparent Black có mã 5107001585 giá bán lẻ bình thường là 16050000 nay trong chương trình tậu giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Wg Standard,Maple QM Transparent Red có mã 5107001590 giá bán lẻ bình thường là 15470000 nay trong đợt hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Wg Standard,Maple Mystic Blue Metallicalli có mã 5107001595 giá bán lẻ bình thường là 12870000 nay trong lần khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH 5107002512 WG STD, BKD M FB, MIDNIGHT SNST có mã 5107002512 giá bán lẻ bình thường là 18890000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH 5107002522 WG STD, BKD M FB, ZIRICOTE có mã 5107002522 giá bán lẻ bình thường là 18890000 nay trong đợt chọn lựa giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Stripe Series r/b/w có mã 5107902503 giá bán lẻ bình thường là 28060000 nay trong chương trình chọn lựa giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar EVH Stripe Series b/y có mã 5107902528 giá bán lẻ bình thường là 24080000 nay trong đợt hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Standard J Bass Maple Fingerboard Brown Sunburst No/b có mã 0146202532 giá bán lẻ bình thường là 19370000 nay trong lần sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 13550000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Standard J Bass Pau Ferro Fingerboard Brown Sunburst có mã 0146203532 giá bán lẻ bình thường là 18070000 nay trong lần ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 12650000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender FA-100 Fender w/gig Bag có mã 0971110121 giá bán lẻ bình thường là 2630000 nay trong đợt khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender FA-115 Dreadnought Pack, Natural có mã 0971110421 giá bán lẻ bình thường là 2990000 nay trong đợt hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender FA-125CE Dreadnoungt Natural có mã 0971113021 giá bán lẻ bình thường là 3750000 nay trong chương trình tậu giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar FENDER TAI NGHE CXA1 6871000010 có mã 6871000010 giá bán lẻ bình thường là 2560000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER TAI NGHE CXA1 6871000012 có mã 6871000012 giá bán lẻ bình thường là 2560000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER TAI NGHE DXA1 6881000000 có mã 6881000000 giá bán lẻ bình thường là 1920000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER TAI NGHE FXA1 6882000000 có mã 6882000000 giá bán lẻ bình thường là 4000000 nay trong chương trình giá ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER TAI NGHE FXA2 6882000001 có mã 6882000001 giá bán lẻ bình thường là 4400000 nay trong chương trình giá giảm nhiều cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER TAI NGHE FXA5 6883000000 có mã 6883000000 giá bán lẻ bình thường là 6240000 nay trong lần sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER TAI NGHE FXA5 6883000001 có mã 6883000001 giá bán lẻ bình thường là 6240000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER TAI NGHE FXA7 6885000000 có mã 6885000000 giá bán lẻ bình thường là 9440000 nay trong chương trình chọn lựa giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar FENDER TAI NGHE FXA7 6885000001 có mã 6885000001 giá bán lẻ bình thường là 11040000 nay trong chương trình tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender Squier Vintage Modified Telecaster Custom 3-Color Sun có mã 0301260500 giá bán lẻ bình thường là 11020000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Squier Vintage Modified Bass V 3-Color Sunburst có mã 0305600500 giá bán lẻ bình thường là 10270000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Squier Vintage Modified Jazz Bass Fl 3-Color Sunburst có mã 0306608500 giá bán lẻ bình thường là 8470000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Squier Vintage Modified Jazz Bass ’70s Olympic White có mã 0306702505 giá bán lẻ bình thường là 9750000 nay trong đợt giá ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Squier Vintage Modified Jazz Bass ’70s Natural có mã 0306702521 giá bán lẻ bình thường là 9750000 nay trong lần hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Squier Vintage Modified Jazz Bass V Natural có mã 0306760521 giá bán lẻ bình thường là 10510000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Squier Vintage Modified Jazz Bass 77 Black có mã 0307702506 giá bán lẻ bình thường là 9750000 nay trong đợt giảm giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Squier Vintage Modified Telecaster Bass Black có mã 0325202506 giá bán lẻ bình thường là 5680000 nay trong lần sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 0 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender Squier Vintage Modified Jazz Bass 3-Color Sunburst có mã 0376600500 giá bán lẻ bình thường là 8470000 nay trong lần tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 6500000 bao đàn 150000
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Aerodyne HSS RW BLK 5290300306 có mã 5290300306 giá bán lẻ bình thường là 23960000 nay trong lần khuyến mãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 21560000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Aerodyne HSS RW AWT 5290300380 có mã 5290300380 giá bán lẻ bình thường là 23960000 nay trong chương trình săn giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 21560000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện tele Tradi 50S SSS MN BTB 5360102350 có mã 5360102350 giá bán lẻ bình thường là 21370000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 19230000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện tele Tradi 50S SSS MN LPB 5360200302 có mã 5360200302 giá bán lẻ bình thường là 21370000 nay trong chương trình ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 19230000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Tradi 50S SSS MN 2TS 5361102303 có mã 5361102303 giá bán lẻ bình thường là 21370000 nay trong chương trình săn giá sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 19230000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Tradi 60S SSS RW 3TS 5361200300 có mã 5361200300 giá bán lẻ bình thường là 21370000 nay trong lần ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 19230000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Tradi 60S SSS RW 3TS 5361200302 có mã 5361200302 giá bán lẻ bình thường là 21370000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 19230000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Tradi 70S SSS MN NAT 5361302321 có mã 5361302321 giá bán lẻ bình thường là 23580000 nay trong đợt hạ giá cuối năm RED SEASON chỉ còn 21220000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Hybri 50S SSS SGM 5651000346 có mã 5651000346 giá bán lẻ bình thường là 23210000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 20890000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Hybri 60S SSS OTM 5651052308 có mã 5651052308 giá bán lẻ bình thường là 23210000 nay trong chương trình ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 20890000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Hybri 60S HSS SGM 5651100346 có mã 5651100346 giá bán lẻ bình thường là 25080000 nay trong chương trình sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 22570000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Hybri 60S HSS CFM 5651100371 có mã 5651100371 giá bán lẻ bình thường là 25080000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 22570000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Hybri 50S HSS OTM 5651102308 có mã 5651102308 giá bán lẻ bình thường là 25080000 nay trong đợt tặng quà sốc cuối năm RED SEASON chỉ còn 22570000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Hybri 50S HSS SGM 5651102346 có mã 5651102346 giá bán lẻ bình thường là 25080000 nay trong đợt ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 22570000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Hybri 50S HSS CFM 5651102371 có mã 5651102371 giá bán lẻ bình thường là 25080000 nay trong lần ưu đãi cuối năm RED SEASON chỉ còn 22570000 bao đàn đã kèm
• Đàn guitar Fender đàn guitar điện strat Hybri 60S SSS CBL 5657600330 có mã 5657600330 giá bán lẻ bình thường là 23960000 nay trong đợt sự kiện lớn cuối năm RED SEASON chỉ còn 21560000 bao đàn đã kèm