Hướng dẫn đọc tên hợp âm guitar cơ bản

Các nốt từ Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si có kí hiệu tương ứng C – D – E – F – G – A – B. Sau mỗi kí hiệu thường sẽ có chữ cái hoặc kí hiệu nhỏ kèm theo bao gồm:

hợp âm guitar

  • m: Thứ
  • #: Thăng
  • b: Giáng
  • 7: Bảy

Lấy nốt A (La) làm ví dụ, ta sẽ có các hợp âm như sau:

  • A: La Trưởng
  • Am: La Thứ
  • A#: La Thăng
  • Ab: La Giáng
  • A7: La Bảy

hợp âm guitar