Hợp âm, nốt và lời, sheet nhạc Là một thằng con trai – Jack

Bài hát là một thằng con trai

1. Là 1 [F#] thằng con trai [Ab] nghèo như anh, [Fm] màu trắng đôi bàn [Bbm] tay
Rượu [F#] này không say [Ab] vậy uống cho vơi [C#] đầy
Rồi mình [F#] kể nhau nghe [Ab] chuyện đêm mưa, [Fm] chẳng có ô mà [Bbm] che
Phố xá [F#] đêm ai vô [Ab] tình thôi cũng [Bbm] vì.

ĐK:
Vì rằng ngày [F#] mai mai [Ab] mai mai [Fm] em bước đi cùng [Bbm] ai
[F#] Anh lẻ loi, bờ [Ab] môi khẽ run anh [C#] buồn
[F#] Tiếng pháo [Ab] vu quy [Fm] muốn giữ em đừng [Bbm] đi
[F#] Nhưng cớ sao mình [Ab] chẳng nói nhau câu [Bbm] gì.

Vì rằng ngày [F#] mai mai [Ab] mai mai [Fm] em bước đi cùng [Bbm] ai
[F#] Anh lẻ loi, bờ [Ab] môi khẽ run anh [C#] buồn
[F#] Tiếng pháo [Ab] vu quy [Fm] muốn giữ em đừng [Bbm] đi
[F#] Nhưng cớ sao mình [Ab] chẳng nói nhau câu [Bbm] gì.

RAP:
[F#] Vung tay [Ab] hỉ nộ ái ố
[Fm] Cái số trời định rất [Bbm] tiếc là thân cô
Hồ [F#] đồ viết lên trang tình [Ab] yêu này vô bổ
[C#] Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo
Dù [F#] có nỗi nhớ muốn [Ab] kêu tên
[Fm] Nhưng ký ức mãi [Bbm] không quên
Giờ này có được [F#] gì, người là đóa dã [Ab] quỳ
Chẳng thể hóa diệu [Bbm] kỳ.

2. Là 1 [F#] thằng con trai [Ab] nghèo như anh, [Fm] màu trắng đôi bàn [Bbm] tay
Rượu [F#] này không say [Ab] vậy uống cho vơi [C#] đầy
Rồi mình [F#] kể nhau nghe [Ab] chuyện đêm mưa, [Fm] chẳng có ô mà [Bbm] che
Phố xá [F#] đêm ai vô [Ab] tình thôi cũng [Bbm] vì.

ĐK:
Vì rằng ngày [F#] mai mai [Ab] mai mai [Fm] em bước đi cùng [Bbm] ai
[F#] Anh lẻ loi, bờ [Ab] môi khẽ run anh [C#] buồn
[F#] Tiếng pháo [Ab] vu quy [Fm] muốn giữ em đừng [Bbm] đi
[F#] Nhưng cớ sao mình [Ab] chẳng nói nhau câu [Bbm] gì.

Vì rằng ngày [F#] mai mai [Ab] mai mai [Fm] em bước đi cùng [Bbm] ai
[F#] Anh lẻ loi, bờ [Ab] môi khẽ run anh [C#] buồn
[F#] Tiếng pháo [Ab] vu quy [Fm] muốn giữ em đừng [Bbm] đi
[F#] Nhưng cớ sao mình [Ab] chẳng nói nhau câu [Bbm] gì.

* Chào [F#] nhé, [Ab] anh [Fm] chúc yên [Bbm] bình
[F#] Sau tất cả, [Ab] ta vẫn là người [C#] nhà
Và đừng [F#] khóc, [Ab] xin [Fm] giữ món [Bbm] quà
[F#] Cho mối tình, [Ab] cho ước mơ của [Bbm] mình

ĐK:
Vì rằng ngày [F#] mai mai [Ab] mai mai [Fm] em bước đi cùng [Bbm] ai
[F#] Anh lẻ loi, bờ [Ab] môi khẽ run anh [C#] buồn
[F#] Tiếng pháo [Ab] vu quy [Fm] muốn giữ em đừng [Bbm] đi
[F#] Nhưng cớ sao mình [Ab] chẳng nói nhau câu [Bbm] gì.

[F#][Ab] [Fm][Bbm] [F#][Ab] [C#]
[F#][Ab] [Fm][Bbm] [F#][Ab] [Bbm]
[F#][Ab] [Fm][Bbm] [F#][Ab] [C#]
[F#][Ab] [Fm][Bbm] [F#][Ab] [Bbm]

Sheet nhạc là một thằng con trai

sheet nhạc là một thằng con trai