Học đánh đàn guitar điện

So với một số nhạc cụ khác  như Trống, Piano thì Guitar là loại nhạc cụ có thể mang theo mọi lúc, mọi nơi  rất thuận tiện cho tập luyện.

Dưới đây là phần nâng cao trình độ trung cấp E- Guitar. Hi vọng nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về lộ trình học cơ bản, có cái nhìn tổng quan về lộ trình học

Riêng việc học đàn guitar điện tại các trường nhạc như trường nhạc Việt Thương Music, trường nhạc Yamaha. hay trường nhạc khác thì tùy mỗi giáo trình mà có lộ trình khác nhau.

tập đàn

Năm thứ nhất:

  • Kỳ I:

+ Gam, hợp âm, hợp âm rải: trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 0 đến 2 dấu hóa.

+ Etude từ No1- 5 của tác giả Dan Higgins kết hợp luyện tập giữa tay gảy và tay bấm.

+ 01tác phẩm nước ngoài diễn tấu cùng phần đệm Backing track ở trình độ đơn giản.

  • Kỳ II:

+ Gam, hợp âm, hợp âm rải trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 3 đến 4 dấu hóa.

+ Các dạng thang 5 âm (Pentatonic) để sử dụng hiệu quả trong các thủ pháp ngẫu hứng.

+ Gam (Mode) xuất phát từ hàng âm trưởng (major) nhạc Jazz gồm: Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian.

  • Bài tập Etude luyện ngón 1- 3, ngón 2-4 của Frank Gambale (nghệ sĩ đàn Guitar điện người Australia)
  • Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing track ở trình độ đơn giản.

Năm thứ hai:

– Kỳ I:

+ Gam trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 3- 4 dấu hóa.

+ Luyện tập các loại gam (Mode) từ hàng âm thứ (minor) giai điệu đi lên gồm: thứ giai điệu đi lên, Mode Lydian #5, Mode Lydian b7.

+ Bấm hợp âm 3, hợp âm 7 (trưởng, thứ)

+ Hợp âm 7 át và cách chuyển hợp âm trên đàn

+ Bài tập Etude legato

+ Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing track: “Hideaway”- Eric Clapton.

– Kỳ II:

+ Gam trưởng, thứ  (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 5- 6 dấu hóa.

+ Luyện tập gam (Mode) từ hàng âm thứ giai điệu đi lên gồm: Mode Locrian 2#.

+ Bấm các hợp âm 9 tăng, giảm

+ Chuyển hợp âm cùng Rhythm (Slow rock, Funky, Bossanova…)

+ Bài tập Etude chùm 3 của Frank Gambale từ N01- N05

+ Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing track: “Evil eye”- Yngwie Malmsteen.

Năm thứ ba:

– Kỳ I:

+ Gam trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 5- 6 dấu hóa.

+ Luyện tập gam (Mode) có âm tăng, giảm gồm: gam toàn cung (Whole tone scale), gam có âm giảm đối xứng bắt đầu từ 1 cung (Whole step- half step Diminished), gam có âm giảm bắt đầu từ 1/2 cung (Half step- Whole step Diminished)

+ Bấm hợp âm: 11, 13, 6/9

+ Chuyển hợp âm đánh cùng Rhythm (swing, Blues…)

  • Giới thiệu vòng công năng: II- V7- I các giọng trưởng để độc tấu/solo ngẫu hứng đơn giản.

+ Bài tập Etude Jazz từ N01- N05 của tác giả Csepei

+ Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing Track: “I not lonely”- Kavandy Roman

  • Kỳ II:

+ Gam trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 6-7 dấu hóa.

+ Luyện tập gam Mode và Pentatonic (trưởng, thứ) hỗn hợp, thang âm Blue (Pentatonic) và Bebop.

+ Luyện tập Acrco theo Rhythm Funky (pha trộn nhạc Soul, Jazz, R&B), Blues, Swing, Rock, Bossanova….

+ Độc tấu/solo ngẫu hứng từ đơn giản đến phức tạp theo vòng công năng: II- V7- I giọng trưởng.

+ Bài tập Etude Rock từ no1- 5 của Yngwie Malasteen

+ Tác phẩm nước ngoài trên phần đệm Backing Track: “Europe”- Carlos Santana, “ Trilogy”- Yngwie Malasteen

Năm thứ 4:

  • Kỳ I:

+ Gam trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 6- 7dấu hóa.

+ Nắm chắc các dãy hàng âm 7 (Mode, Pentatonic, Blue)

+ Ngẫu hứng độc tấu/solo tổng hợp các Mode tạo hợp âm 7

+ Bài tập Etude Blues từ N0 1- N05 của nghệ sĩ Guitar người Mỹ B.B King (1925- 2015)

+ Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing Track: “Steppin out”- Eric Clapton.

  • Kỳ II:

+ Thực hành luyện tập các điệu thức/Mode và hợp âm đã học.

+ Dựng bài tốt nghiệp gồm :

Etude Jazz Etude Rock

2 tác phẩm nước ngoài diễn tấu cùng ban nhạc/band

Đệm 1 ca khúc (Việt Nam hoặc nước ngoài) cùng ban nhạc/band