Giáo trình học LCM tại Việt Thương Music

Giáo trình dạy LCM tại Việt Thương Music là giáo trình chuẩn quốc tế LCM Anh Quốc

Có bằng cấp của LCM thì bạn có thể du học và được miễn một số môn học có liên quan hoặc nếu có bằng cấp cao bạn có thể nhận vào giảng dạy ở những trường yêu cầu bằng LCM.

Bạn đang thắc mắc giáo trình học LCM tại Việt Thuơng Music có “xịn sò” hay không?

Thì xin thưa với các bạn là vô cùng xịn nhé. Giáo trình bản gốc hẳn hoi và có biên soạn lại theo tiếng Việt để các bạn dễ học.

Dưới đây là bộ giáo trình và giá tiền sách

Các bạn thắc mắc vì sao giáo trình học guitar mà đắt vậy.

Vì đó là giáo trình nước ngoài việt Thương phải mua và mua cả bản quyền nữa.

Còn phải biên soạn lại để phù hợp với người Việt nữa

Product name Description  RETAIL PRICE
Acoustic Guitar Initial Stage Acoustic Guitar Initial Stage                           490,000
Acoustic Guitar Grade 1 Acoustic Guitar Grade 1                           610,000
Acoustic Guitar Grade 2 Acoustic Guitar Grade 2                           610,000
Acoustic Guitar Grade 3 Acoustic Guitar Grade 3                           650,000
Acoustic Guitar Grade 4 Acoustic Guitar Grade 4                           650,000
Acoustic Guitar Grade 5 Acoustic Guitar Grade 5                           720,000
Acoustic Guitar Grade 6 Acoustic Guitar Grade 6                           720,000
Acoustic Guitar Grade 7 Acoustic Guitar Grade 7                           720,000
Acoustic Guitar Grade 8 Acoustic Guitar Grade 8                           780,000
Acoustic Guitar Preliminary Grade Acoustic Guitar Preliminary Grade                           570,000
Bass Guitar Early Grade: Preliminary – Grade 2 Bass Guitar Early Grade: Preliminary – Grade 2                           760,000
Bass Guitar Intermediate Grade: Grade 3 – Grade 5 Bass Guitar Intermediate Grade: Grade 3 – Grade 5                           790,000
Bass Guitar Advanced Grade: Grade 6 – Grade 8 Bass Guitar Advanced Grade: Grade 6 – Grade 8                           840,000
Improvising Bass Guitar Bk 1 Early Stage Bk/CD                           670,000
Improvising Bass Guitar Bk 2 Early Stage Bk/CD                           740,000
Improvising Bass Guitar Bk 3 Early Stage Bk/CD                           840,000
Classical Guitar Grade 1 Classical Guitar Grade 1                           540,000
Classical Guitar Grade 2 Classical Guitar Grade 2                           550,000
Classical Guitar Grade 3 Classical Guitar Grade 3                           590,000
Classical Guitar Grade 4 Classical Guitar Grade 4                           610,000
Classical Guitar Grade 5 Classical Guitar Grade 5                           670,000
Classical Guitar Grade 6 Classical Guitar Grade 6                           710,000
Classical Guitar Grade 7 Classical Guitar Grade 7                           760,000
Classical Guitar Grade 8 Classical Guitar Grade 8                           790,000
Classical Guitar Step 1 Classical Guitar Step 1                           490,000
Classical Guitar Step 2 Classical Guitar Step 2                           520,000
In Concert In Concert                           760,000
In Concert 2                           850,000
Drum Kit Bước Khởi Đầu (Tiếng Việt)                           200,000
Electric Guitar Performance Diploma Handbook (With CD)- ALCM                           760,000
Electric Guitar Performance Diploma Handbook (With CD)DipLCM                           760,000
Electric Guitar Grade 1 Electric Guitar Grade 1                           540,000
Electric Guitar Grade 2 Electric Guitar Grade 2                           550,000
Electric Guitar Grade 3 Electric Guitar Grade 3                           590,000
Electric Guitar Grade 4 Electric Guitar Grade 4                           610,000
Electric Guitar Grade 5 Electric Guitar Grade 5                           670,000
Electric Guitar Grade 6 Electric Guitar Grade 6                           710,000
Electric Guitar Grade 7 Electric Guitar Grade 7                           760,000
Electric Guitar Grade 8 Electric Guitar Grade 8                           790,000
Electric Guitar Performance Diploma Handbook (With CD)- LLCM                           760,000
Electric Guitar Preliminary Electric Guitar Preliminary                           520,000
Electronic Keyboard Step 1 & 2 (Tiếng Việt) Electronic Keyboard Step 1 & 2 (Tiếng Việt)                           220,000
Acoustic Guitar Initial Stage (Tiếng Việt) Acoustic Guitar Initial Stage (Tiếng Việt)                           220,000
Phí thi LCM Phí thi LCM #N/A
Flute Grade 1 Flute Grade 1                           370,000
Flute Grade 2 Flute Grade 2                           390,000
Flute Grade 3 Flute Grade 3                           390,000
Flute Grade 4 Flute Grade 4                           400,000
Flute Grade 5 Flute Grade 5                           430,000
Piano forte ALCM Sight Reading (Dip) Piano forte ALCM Sight Reading (Dip)                           280,000
Piano forte LLCM Sight Reading Piano forte LLCM Sight Reading                           280,000
LCM Recorder Scales & Arpeggios LCM Recorder Scales & Arpeggios                           260,000
Kindergarten Recorder Pre Preparatory Kindergarten Recorder Pre Preparatory                           230,000
Theory Steps Theory Steps                           430,000
Theory Grade 1 Theory Grade 1                           430,000
Theory Grade 2 Theory Grade 2                           460,000
Theory Grade 3 Theory Grade 3                           470,000
Theory Grade 4 Theory Grade 4                           490,000
Theory Grade 5 Theory Grade 5                           540,000
Theory Grade 6 Theory Grade 6                           610,000
Theory Grade 7 Theory Grade 7                           610,000
Theory Grade 8 Theory Grade 8                           740,000
Jazz Wind Handbook Grade 1-5 Jazz Wind Handbook Grade 1-5                           620,000
Jazz Wind Handbook Grade 6-8 Jazz Wind Handbook Grade 6-8                           620,000
Jazz Piano Handbook Grade 1-5 Jazz Piano Handbook Grade 1-5                           620,000
Jazz Piano Handbook Grade 6-8 Jazz Piano Handbook Grade 6-8                           620,000
LCM Aural Handbook LCM Aural Handbook                           400,000
Music Theathre Specimen Tests Gr8 & Dip Music Theathre Specimen Tests Gr8 & Dip                           450,000
Drum Kit: Grade 1 & 2 Drum Kit: Grade 1 & 2                           670,000
Drum Kit: Grade 3 & 4 Drum Kit: Grade 3 & 4                           740,000
Drum Kit: Grade 5 & 6 Drum Kit: Grade 5 & 6                           770,000
Drum Kit: Grade 7 & 8 Drum Kit: Grade 7 & 8                           830,000
Drum Kit Step this way Drum Kit Step this way                           520,000
Violin Step 1 & 2 Violin Step 1 & 2                           540,000
Snare Drum Grade 5 – 8 Snare Drum Grade 5 – 8 #N/A
Violin Grade 1 Violin Grade 1                           520,000
Violin Grade 2 Violin Grade 2                           540,000
Violin Grade 3 Violin Grade 3                           540,000
Violin Grade 4 Violin Grade 4                           610,000
Violin Grade 5 Violin Grade 5                           640,000
Violin Grade 6 Violin Grade 6                           710,000
Violin Grade 7 Violin Grade 7                           760,000
Violin Grade 8 Violin Grade 8                           830,000
Electronic Keyboard Step 1 & 2 Electronic Keyboard Step 1 & 2                           590,000
Electronic Keyboard Grade 1 Electronic Keyboard Grade 1                           520,000
Electronic Keyboard Grade 2 Electronic Keyboard Grade 2                           520,000
Electronic Keyboard Grade 3 Electronic Keyboard Grade 3                           520,000
Electronic Keyboard Grade 4 Electronic Keyboard Grade 4                           550,000
Electronic Keyboard Grade 5 Electronic Keyboard Grade 5                           550,000
Electronic Keyboard Grade 6 Electronic Keyboard Grade 6                           610,000
Electronic Keyboard Grade 7 Electronic Keyboard Grade 7                           610,000
Electronic Keyboard Grade 8 Electronic Keyboard Grade 8                           610,000
Piano Anthology Grade 1 & 2 Piano Anthology Grade 1 & 2                           550,000
Piano Anthology Grade 3 & 4 Piano Anthology Grade 3 & 4                           640,000
Piano Anthology Grade 5 & 6 Piano Anthology Grade 5 & 6                           710,000
Piano Anthology Grade 7 & 8 Piano Anthology Grade 7 & 8                           710,000
Drama Handbook Grade 1 Drama Handbook Grade 1                           350,000
Drama Handbook Grade 2 Drama Handbook Grade 2                           400,000
Drama Handbook Grade 3 Drama Handbook Grade 3                           400,000
Drama Handbook Grade 4 Drama Handbook Grade 4                           450,000
Drama Handbook Grade 5 Drama Handbook Grade 5                           450,000
Drama Handbook Grade 6 Drama Handbook Grade 6                           530,000
Drama Handbook Grade 7 Drama Handbook Grade 7                           530,000
Drama Handbook Grade 8 Drama Handbook Grade 8                           600,000
Piano forte Pre preparatory Piano forte Pre preparatory                           400,000
Piano forte Step 1 Piano forte Step 1                           400,000
Piano forte Step 2 Piano forte Step 2                           400,000
Piano forte Grade 1 Piano forte Grade 1                           470,000
Piano forte Grade 2 Piano forte Grade 2                           530,000
Piano forte Grade 3 Piano forte Grade 3                           530,000
Piano forte Grade 4 Piano forte Grade 4                           580,000
Piano forte Grade 5 Piano forte Grade 5                           580,000
Piano forte Grade 6 Piano forte Grade 6                           630,000
Piano forte Grade 7 Piano forte Grade 7                           630,000
Piano forte Grade 8 Piano forte Grade 8                           760,000
Pianoforte Grade 1 (Tiếng Vệt) Pianoforte Grade 1 (Tiếng Vệt)                           180,000
Pianoforte Grade 2 (Tiếng Vệt) Pianoforte Grade 2 (Tiếng Vệt)                           180,000
Pianoforte Grade 3 (Tiếng Việt) Pianoforte Grade 3 (Tiếng Việt)                           200,000
Popular Music Theory Grade 1                           390,000
Popular Music Theory Grade 2                           460,000
Popular Music Theory Grade 3                           490,000
Popular Music Theory Grade 4                           550,000
Popular Music Theory Grade 5                           610,000
Popular Music Theory Grade 6, 7, 8 Popular Music Theory Grade 6, 7, 8                           760,000
Popular Music Theory Preliminary                           420,000
Pop Piano Căn Bản Pop Piano Căn Bản                           250,000
Piano forte Step 1 (Tiếng Việt) Piano forte Step 1 (Tiếng Việt)                           200,000
Piano forte Step 2 (Tiếng Việt) Piano forte Step 2 (Tiếng Việt)                           200,000
Popular Music Theory Grade 1 (Tiếng Việt) Popular Music Theory Grade 1 (Tiếng Việt)                           180,000
Popular Music Theory Grade 2 (Tiếng Việt) Popular Music Theory Grade 2 (Tiếng Việt)                           180,000
Popular Music Theory Grade 3 (Tiếng Việt) Popular Music Theory Grade 3 (Tiếng Việt)                           200,000
Popular Music Theory Grade 4 (Tiếng Việt) Popular Music Theory Grade 4 (Tiếng Việt)                           200,000
Popular Music Theory Grade 5 (Tiếng Việt) Popular Music Theory Grade 5 (Tiếng Việt)                           200,000
Popular Music Theory Step (Tiếng Việt) Popular Music Theory Step (Tiếng Việt)                           180,000
Recorder Căn Bản (Tiếng Việt) Recorder Căn Bản (Tiếng Việt)                           220,000
Rock Guitar Grade 1 Rock Guitar Grade 1                           470,000
Rock Guitar Grade 2 Rock Guitar Grade 2                           470,000
Rock Guitar Grade 3 Rock Guitar Grade 3                           470,000
Rock Guitar Grade 4 Rock Guitar Grade 4                           470,000
Rock Guitar Grade 5 Rock Guitar Grade 5                           520,000
Rock Guitar Grade 6 Rock Guitar Grade 6                           520,000
Rock Guitar Grade 7 Rock Guitar Grade 7                           520,000
Rock Guitar Grade 8 Rock Guitar Grade 8                           520,000
Rock Guitar Initial Grade Rock Guitar Initial Grade                           590,000
Rock Guitar Preliminary Grade Rock Guitar Preliminary Grade                           670,000
Theory Grade 1 (Tiếng Việt) Theory Grade 1 (Tiếng Việt)                           110,000
Theory Steps (Tiếng Việt) Theory Steps (Tiếng Việt)                           110,000
Ukulele Playing Grade 5 Ukulele Playing Grade 5                           760,000
Ukulele Playing Grade 1 Ukulele Playing Grade 1                           720,000
Ukulele Playing Grade 2 Ukulele Playing Grade 2                           750,000
Ukulele Playing Grade 3 Ukulele Playing Grade 3                           760,000
Ukulele Playing Grade 4 Ukulele Playing Grade 4                           760,000
Ukulele Playing Initial Ukulele Playing Initial                           670,000
Ukulele Playing Premilitary Ukulele Playing Premilitary                           680,000
Pop Music Vocal Grade 1 (Tiếng Việt) Pop Music Vocal Grade 1 (Tiếng Việt)                           170,000
Pop Music Vocal Grade 1 Pop Music Vocal Grade 1                           590,000
Pop Music Vocal Grade 2 Pop Music Vocal Grade 2                           590,000
Pop Music Vocal Grade 3 Pop Music Vocal Grade 3                           630,000
Pop Music Vocal Grade 4 Pop Music Vocal Grade 4                           710,000
Pop Music Vocal Grade 5 Pop Music Vocal Grade 5                           710,000
Pop Music Vocal Grade 6 Pop Music Vocal Grade 6                           760,000
Pop Music Vocal Grade 7 Pop Music Vocal Grade 7                           760,000
Pop Music Vocal Grade 8 Pop Music Vocal Grade 8                           870,000
Pop Music Vocal Step 1&2 Pop Music Vocal Step 1&2                           530,000
Violin bước khởi đầu (Tiếng Việt)                           220,000