Đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy đàn guitar

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình giảng dạy Đàn guitar theo “chuẩn Châu âu” hướng tới áp dụng trong toàn bộ các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp trên phạm vi cả nước, trong đó chú trọng việc áp dụng công nghệ thông tin cũng như xác lập những quy chuẩn cần thiết để việc giảng dạy được thống nhất và thuận tiện trong việc kiểm soát quá trình dạy – học.

Người học Đàn guitar được tham gia học Piano với nội dung và thời lượng phù hợp.Có cơ chế khuyến khích việc chuẩn hóa và đồng bộ hệ thống giáo trình giảng dạy âm nhạc nói chung và Đàn guitar nói riêng phù hợp với thực tiễn giảng dạy hiện nay, theo hướng quốc tế hóa.

Mở những khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ sư phạm trong giảng dạy Đàn guitar. Chủ động mời những chuyên gia đầu ngành (trong nước và quốc tế) trong lĩnh vực này đến giảng dạy, trong đó cập nhật những phương thức, kỹ năng dạy học hiện đại đã và đang áp dụng thành công ở nhiều cơ sở đào tạo âm nhạc uy tín trên thế giới.Tăng cường sự liên kết các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, từ sử dụng những tài liệu đã được chuẩn hóa đến việc điều chuyển giảng viên nhằm kiện toàn công tác đào tạo âm nhạc, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.Tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh âm nhạc để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác đào tạo, biểu diễn theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, trong hợp tác giáo dục với những quốc gia có nền âm nhạc phát triển thì cần chú ý dành chỉ tiêu thỏa đáng cho lĩnh vực đào tạo giảng viên âm nhạc nói chung và Đàn guitar nói riêng để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Chú trọng hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước giảm bớt sự lệ thuộc vào kinh nghiệm trong giảng dạy mà cần theo một quy trình dạy – học chặt chẽ, mà ở đó có các thành phần tham gia giáo dục có thể chủ động kiểm soát được hoạt động dạy – học như: Mức độ tự giác tham gia việc học và tự học; trong giờ học, người học có thực sự tập trung nghe và nắm bắt kiến thức hay không ; Hiểu bài và có thể trình bày theo cách hiểu của mình; Có hứng thú học tập; Biết vận dụng những tri thức được học vào thực tiễn; Có sáng tạo trong quá trình học tập và sáng tạo khi trình bày hoặc tái tạo lại các tác phẩm âm nhạc …..