Cách tự học hợp âm đàn Guitar cơ bản

Việc học đàn guitar không quá khó khăn, tuy nhiên để có thể chơi thành công loại nhạc cụ này thì bạn cần phải vượt qua nhiều thử thách phía trước. Trong đó việc đánh thành thạo các hợp âm guitar cũng là một thử thách dành cho các bạn. Trước khi bước vào việc học guitar thì bạn cần nắm được các hợp âm đàn guitar cơ bản cũng như những kiến thức về hợp âm để hỗ trợ tốt nhất cho các bạn trong việc học hợp âm đàn guitar. Dưới đây là cách tự học hợp âm đàn guitar cơ bản để giúp bạn có được cho mình những kiến thức hữu ích nhất khi học hợp âm đàn guitar.

Hợp âm đàn Guitar cơ bản cho người mới học

Cách gọi tên các hợp âm guitar: Đối với các nốt từ La – Si – Do – Re – Mi – Fa – Sol sẽ được ký hiệu tương ứng là các chữ cái A  – B  – C   –  D  – E   – F   –  G. Sau mỗi chữ cái thông thường sẽ có những chữ cái hoặc các kí tự nhỏ khác đi kèm và mặc định với tên như: m- thứ, #- thăng, b- giáng, 7- bảy.

Dưới đây là cách đọc tên một số hợp âm guitar cơ bản, cụ thể chúng tôi dùng nốt A (La) làm mẫu để giúp cho các bạn dễ hình dung hơn.

–  A = La Trưởng ( khi  không có kí tự nào đi kèm đằng sau thì mặc định đó là hợp âm trưởng).

–  Am =  La Thứ

–  A#  =  La Thăng

–  Ab =   La Giáng

–  A7  =  La Bảy

–  Chữ viết in đứng một mình : Âm giai Trưởng (A: La trưởng)

–  Chữ viết in có chữ “m” cạnh: Âm giai thứ (Cm: Đô thứ)

–  Có số 7: Hạ ác âm của âm gia đó (C7: Đô bảy; Am7: La thứ bảy) – tương tự đối với các nốt khác cũng vậy.

– Chữ in có kèm dấu # (thăng): tăng hợp âm lên nữa cung. (C#: Đô thăng trưởng)

Cách học hợp âm Guitar nhanh nhất

Đối với người mới tập đàn thì việc sẽ không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình bấm hợp âm và đây cũng là nguyên nhân có thể làm bạn sễ bị nản. Do vậy với việc nắm được cách học hợp âm guitar cùng việc bạn cần cố gắng, kiên trì tập luyện trong khoảng 1 tuần thì chắc chắn sẽ giúp khả năng đánh các hợp âm của bạn sẽ bấm rất ổn, không bị  rè dây.

Theo như kinh nghiệm của những người đã từng học guitar qua các hợp âm cũng như tại các khóa dạy đánh hợp âm đàn guitar thì khi trong quá trình tập luyện bạn phải đặt ngón tay càng sát về phía bên phải càng tốt vì như vậy lực bấm sẽ nhẹ hơn và giúp cho âm thanh vang, tròn tiếng hơn. Đồng thời bạn cũng nên đặt các nốt trong hợp âm theo thứ tự từ trên xuống, nốt nào ở trên cùng thì đặt trước, sau đó đặt tiếp các nốt ở phía dưới.

Khi bấm các hợp âm, các ngón tay của bạn phải đặt vuông góc với cần đàn, không được bấm thẳng ngón tay bởi khi bấm thẳng tay sẽ không có lực và sẽ bị tịt dây. Việc học những hợp âm cơ bản khi học đàn guitar thực sự cũng không quá khó khăn, chỉ cần bạn luyện tập thật chậm từng hợp âm, đánh rải từng nốt nhạc để xem mình bấm có đúng không, cùng với việc tập luyện 1 cách chăm chỉ thì chỉ sau khoảng từ 3- 4 tuần là bạn có thể bấm và chuyển qua lại dễ dàng giữa các hợp âm này.

Bên cạnh việc tự mình luyện tập với cách tự học hợp âm đàn guitar cơ bản mà chúng tôi mang đến trên thì bạn cũng có thể lựa chọn cho mình việc tham gia vào các lớp dạy đàn guitar tại các trung tâm dạy nhạc để giúp bạn rút ngắn được thời gian tập luyện cũng như mang lại hiệu quả tốt nhất. Khi tham gia học tại các trung tâm với sự hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp của những giáo viên có kinh nghiệm thì sẽ giúp bạn cải thiện được tiến độ của mình một cách nhanh nhất. Cùng với đó là với các phương pháp học tập khoa học và môi trường học tập hiện đại sẽ hỗ trợ tốt nhất cho việc học hợp âm đàn guitar của các bạn. Chúc các bạn chinh phục thành công các kiến thức cần thiết khi học đàn guitar để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Sale LX0-104 Demo Free Download For CompTIA Linux+ Powered by LPI

You are CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 the only exception. Tianchi only realized CompTIA Linux+ Powered by LPI 2 that the doctor actually referred to Wu Zhou, and could not CompTIA LX0-104 Demo Free Download help but be moved. When the landlord CompTIA LX0-104 Demo Free Download s wife did not LX0-104 Demo Free Download knock on the door, she sneaked in and opened her mouth to say something. Even more vulnerable than the average age. Dear child nostalgia So fast I I only felt that it was only an hour. Shi Wei s father returned http://www.passexamcert.com/LX0-104.html to his original post and went to the countryside to pick up his daughter and return to the city. Li Wei said What is possible, but hope forever tomorrow.

As he spoke, he hurried outside to the corridor and faded away.He also came CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 in a hurry. Just came when the door sweet tender words, Mom, I am back.Originally a childrens polite notification, and in the parental hearing of them, it is undoubtedly the supreme command, is to moisten the human nature of both of them. CompTIA LX0-104 Demo Free Download They said that when he used to be CompTIA LX0-104 Demo Free Download the city s number one solicitor, he called for money Is not it wrong to build http://www.examscert.com a modern international metropolis During his presidency, has there been a red capped document No. Sent CompTIA LX0-104 Demo Free Download CompTIA LX0-104 Demo Free Download her, the little chef felt tired lying on the body, lying on the bed LX0-104 Demo Free Download slightly closed eyes, remember the image of small cinnabar, words, figure, action, remembered her many advantages and many benefits. CompTIA Linux+ Powered by LPI 2 Especially in winter and spring.Therefore, the city still retains the briquette factory, but also brought out a group of black coolies from rural areas to send honey briquettes exclusively.

Ma pull a Pakistani son to roll me What brigade for the first time I kicked a kick I have never seen him fighting soldier, this is the only time, is the first time, but also me. I do not pursue the gorgeousness of language, nor pursue the perfection of structure. I was in bed at that time, in the dim light below to write a small shadow, listening to this group of old cobbler to talk about which CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 year s exercise that year which year s training which year training camp which mood is really sad what Can I survive At that CompTIA LX0-104 Demo Free Download time really suspect. There are also female soldiers of peacekeeping medical teams in other countries.My eyes really is only a small shadow ah She is so LX0-104 Demo Free Download a nose a tear in a record Elderly people at CompTIA LX0-104 Demo Free Download her feet have women and children have children and, how are you really dead My small shadow is walking inside, walking, one by one record. Kobolds squadron finally did not say a word he knows I hate him in fact, I grew up slowly, or to understand him. Snapped The lights went on, and you walked in with your shoulders carefully.I opened the toilet water, try the temperature, and then adjust well, pulled out a new big CompTIA Linux+ Powered by LPI 2 bath towel from inside the drawer I LX0-104 Demo Free Download like to visit the supermarket when I m fine, do not need to buy the first to say the province later, once I can not wait for one year to buy throw it on the couch, and then come up with a box of unopened cigarettes You wash yourself here, I went out waiting for you in the car finished washing my cell phone, I sent You go back.