Cách nhớ thứ tự trên dây đàn Guitar

Khi mới học guitar thì điều đầu tiên là các bạn cần phải nhớ các thứ tự trên dây đàn guitar. Việc này rất quan trọng đối với các bạn bởi khi nắm rõ được thì lúc này bạn có thể đệm hát một cách dễ dàng. Với cách nhớ thứ tự trên dây đàn guitar mà chúng tôi đem đến dưới đây sẽ giúp bạn nắm được cho mình cách đọc dây đàn trên guitar dễ dàng nhất.

Tại sao cần phải biết tên các dây trên đàn guitar?

Nếu như bạn đã đàn được một số bài mà vẫn không biết tên các dây, thì tức là bạn đang “biết làm mà không biết tại sao?”, bạn bấm hợp âm nhưng lại chẳng hiểu tại sao nó phải bấm như vậy. Chính vì điều này mà sẽ rất khó cho bạn khi mà bạn học lên cao hơn về sau.

Bên cạnh đó bạn cũng không biết các dây là gì thì sẽ không thể nào tự lên dây đàn được. Do đó mà việc nhớ được tên các dây trên đàn guitar là điều vô cùng quan trọng mà các bạn phải nắm được khi học chơi đàn.

Tên các dây trên đàn guitar

Đầu tiên, các bạn cần nhớ được thứ tự quy ước về các dây trên đàn. Dây nhỏ nhất từ dưới cùng là dây 1, ngược lên đến dây 2, dây 3, dây 4, dây 5, và dây 6 là dây trên cùng to nhất.

Tiếp theo là các bạn phải ghi nhớ ký hiệu của các note. Chúng ta có 7 note là Đô Rê Mi Fa Sol La Xi tương ứng được ký hiệu là  C D E F G A B.

Bạn hãy học thuộc lòng câu “Mì Là Rề Sol Si Mí”. Đây là ký hiệu của sáu dây từ trên xuống dưới, từ dây to nhất đến dây nhỏ nhất 6 5 4 3 2 1 tương ứng là E A D G B E.

Cách nhớ thứ tự trên dây đàn guitar

Dưới đây là cách nhớ thứ tự dây trên đàn guitar mà các bạn cần nắm được khi học chơi đàn guitar:

  • Dây 1

Bạn phải luôn nhớ rằng dây 1 là dây đàn mỏng nhất, nằm ở vị trí thấp nhất của cây đàn guitar. Tuy nhiên một điều khó khăn cho các bạn mới tập chơi đàn guitar đó là số thứ tự của các dây bị đảo ngược hết, bắt đầu từ dây thấp nhất chứ không phải dây ở trên cao nhất.

 

Nếu bạn tune dây đàn theo chuẩn bình thường, thì dây 1sẽ có nốt là E (Mi), hay còn được gọi là nốt “high-E” (vì nốt low-E sẽ nằm ở dây 6, dây ở vị trí cao nhất và dày nhất trên cây đàn).

  • Dây 2

Dây đàn thứ 2 từ dưới lên, sau dây E, sẽ là dây B (Si). Đây cũng là một trong những dây mỏng nhất trên cây đàn, chỉ sau dây 1.

  • Dây 3

Sợi dây thứ 3 từ dưới lên được gọi là dây G (Sol). Ở những cây đàn với những bộ dây bình thường, thì dây 3-G sẽ là sợi dây đầu tiên được bọc lớp coating ở ngoài, dây 1 và 2 đều không được bọc lớp coating. Tức là các sợi dây tiếp theo sẽ được bọc lớp coating và khi càng lên cao, dây sẽ càng to hơn và tiếng sẽ nặng hơn.

  • Dây 4

Dây thứ 4 từ dưới lên, thứ 3 từ trên xuống, sẽ được đánh số 4 và là nốt D (Rê). Ở những cây đàn tune dây bình thường thì các nốt sẽ không thay đổi, với thứ tự các nốt từ dây 1 đến 6 là E B G D A E.

  • Dây 5

Sợi dây thứ 5 từ dưới lên, và thứ 2 từ trên xuống là sợi dây A. Đây là sợi dây dày thứ 2 trên đàn guitra, chỉ sau dây 6.

  • Dây 6

Dây 6 là sợi dây dày nhất trong tất cả các dây trên cây đàn guitar, và cũng là dây khó đứt nhất . Nó được gọi là dây low-E, là nốt E thấp nhất trên cây đàn guitar.

Nắm được những kiến thức trên sẽ giúp bạn biết cách nhớ thứ tự trên dây đàn guitar nhanh nhất, từ đó giúp cho việc học chơi đàn guitar của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra các bạn cần ghi nhớ thêm thông tin sau, với các dây 4, 5, 6 còn được gọi là các dây bass còn dây 1, 2, 3 là dây treble. Việc phải nhớ những thông tin này vì sau này khi bạn học cách rải, bấm hợp âm và quạt, chúng đều là những kỹ thuật đòi hỏi bạn phải nhớ số dây trên cây đàn và các nốt trên đó.

Cisco 300-101 PDF Ebook Online Shop

We can t get it when we don Cisco 300-101 PDF Ebook Cisco 300-101 PDF Ebook t realize it. The Cisco 300-101 PDF Ebook in laws Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) 300-101 PDF Ebook and elder brothers in CCDP 300-101 the past are her current role models in the past she became the current sixth. Suspicion began to Cisco 300-101 PDF Ebook emerge a little from new molds and angles.

You have to CCDP 300-101 PDF Ebook 300-101 PDF Ebook take care ah The old man CCDP 300-101 has written back home sick reins, tomorrow handed it up. At this time, however, he claimed he was an elder brother Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) and claimed Cisco 300-101 PDF Ebook that Zeng Guofan was a younger brother and became an ordinary person. Cisco 300-101 PDF Ebook So everyone went to the dining room dining.Tang Jian sat on the first, Zeng Guofan sat two, followed by Li Hongzhang more than a dozen Hanlin.

Next to the Cisco 300-101 PDF Ebook big bamboo baskets is a row of different sizes of painting cylinder, placed above the crooked put four or five pieces of calligraphy and painting, there are on the shaft, there is not on the shaft, the conjecture will not be too precious. Teacher did not know To the emperor on the Tao Zuzi, is on the Xiangxiang House.What Zeng Guofan surprised a Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) moment, Xiangxiang House on how to get into the Censor Do Xiangxiang House on the back I did what is wrongful thing Li Hung chan said The original are also some fart words, said the home of the old man relied on the mentor s forces oppress the neighbors, intimidation of the government, 300-101 PDF Ebook for people to file a lawsuit Oh Tseng CCDP 300-101 shook his breath Sure enough, it was a catastrophe. Daoguang emperor seriously ill, the DPRK affairs almost all in Mu Chang A person mastered. Surprisingly, even did not trial Cisco 300-101 PDF Ebook what 300-101 PDF Ebook is wrong Li guilty of not only possession of private books is real, anti criticism is true. The notice Cisco 300-101 PDF Ebook is written Cabinet Bachelor and Department of Ceremonial Assistant Lang had to insist on Daxing County official management.