Cách chơi Reggae bằng Guitar đơn giản

Có lẽ nhiều người vẫn còn xa lạ với cụm từ Reggae, nhưng trên thực tế thì cụm từ này không có gì xa lạ với những người yêu nhạc và có tìm hiểu về các thể loại âm nhạc. Bởi lẽ Reggae chính là một thể loại âm nhạc thuộc dòng nhạc truyên thống.

Reggae là một thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ Jamaica, xuất hiện vào những năm 1960. Đây là một thể loại âm nhạc chịu nhiều ảnh hưởng của các thể loại âm nhạc khác. Và trong một ban nhạc Reggae sẽ không thể thiếu được đàn guitar. Vậy cách chơi Reggae trên đàn guitar như thế nào? Hãy cùng khám phá trong bài viết sau đây nhé.

Quat chả guitar với Reggae

Điều chỉnh guitar

Để chơi quạt chả guitar với thể loại âm nhạc Reggae, các nghệ sĩ thường sử dụng bộ chỉnh guitar và các bộ chỉnh này có bán tại các cửa hàng nhạc cụ. Bạn tiến hành cài đặt bộ chỉnh dây đàn và chơi thử các dây, bộ chỉnh sẽ giúp bạn nhận biết được âm thanh bạn đang chơi ở thang âm nào, thăng hay giáng. Bạn sẽ điều chỉnh chốt để nâng tông đối với các nốt giáng và hạ tông đối với nốt thăng.

Chơi hợp âm của bản nhạc Reggae

Thường thì kỹ thuật quạt chả trong thể loại Reggae được thực hiện trên offbeat. Offbeat chính là phách nằm ở giữa các nhịp trong nhịp 4/4 của bản nhạc. Một kiểu gảy Reggae đơn giản sẽ thực hiện gảy xuống trên offbeat như sau: nhịp 1 offbeat 2 offbeat 3 offbeat 4 offbeat 1…và nhịp đầu tiên sẽ là nhịp gảy xuống.

Gảy lên xuống trên offbeat

Đây chính là kiểu gảy phổ biến thứ 2 khi chơi thể loại âm nhạc Reggae. Để thực hiện gảy xuống trên offbeat, các ngón tay của bạn sẽ được gảy trở lại lên trên. Khi bạn đã thành thạo chơi Reggae thì bạn có thể kết hợp hoặc thay thế gảy xuống và gảy lên xuống, nhưng khi học chơi thì bạn nên học từng kiểu riêng lẽ một, điều này sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Kiểu gảy phổ biến khác mọi người cũng thường sử dụng là gảy đơn lẻ trên offbeat đầu tiên, rồi gảy lên xuống trên offbeat thứ 2.

Tắt âm của dây đàn và tập gảy

Để giảm âm do dây đàn tạo ra trong khi gảy, bạn tác động lực của tay trái lên cần đàn. Điều này sẽ giúp bạn tạo ra âm thanh gọi là “chicken scratch” và nhịp điệu của bản nhạc Reggae cũng trở nên nhanh hơn.

Gảy theo bài hát

Bạn hãy chọn một bài hát thuộc thể loại Reggae yêu thích, lắng nghe và cảm nhận nhịp điệu rồi chơi thử bài hát đó, ban đầu bạn hãy để bài hát vừa phát vừa chơi. Bạn cũng không phải quá lo lắng nếu không biết các hợp âm để chơi. Bởi bài tập này chỉ với mục đích giúp bạn cảm nhận được nhịp điệu của bài hát. Với bài tập này bạn cũng sẽ thấy được lợi ích của việc tắt âm trên dây đàn để gảy theo bài hát.

Điều chỉnh áp lực lên phím đàn

Điều chỉnh áp lực trong khi gảy

Khi bạn đã nắm được cách chơi Reggae cơ bản trên guitar, bạn sẽ bắt đầu chơi chính xác âm thanh của các dây đàn. Điều này đòi hỏi bạn phải có một áp lực vừa đủ của tay trái lên các dây đàn. Để biết được áp lực đã đủ hay chưa, bạn hãy chơi hợp âm với nhịp điệu Reggae và điều chỉnh áp lực của tay trái.

Tạo các nốt giật

Nốt giật hay còn gọi là Staccato là một thuật ngữ âm nhạc, chỉ các nốt nhạc được chơi riêng biệt, tách rời với những nốt khác. Bạn có thể tạo ra nốt giật bằng cách sử dụng tay trái tạo áp lực nhanh lên các dây đàn rồi thả ra ngay lập tức. Để âm thanh êm dịu hơn cho phần đệm basss, bạn nên tắt stuck line khi chơi.

Chơi Reggae bằng guitar

Gảy theo mô hình harmonic

Hợp âm bar các ngón tay sẽ đặt trên toàn bộ phím đàn, bạn thả lỏng bàn tay khi gảy đàn và gảy từ trên xuống dưới, từ dây đầu tiên đến dây cuối. Bạn có thể chơi Reggae bằng cách gảy 3 hoặc 4 dây đàn, nhưng tốt nhất bạn nên chơi cả 5 dây để có âm thanh tròn đầy hơn.

Để có thể chơi Reggae chơi đàn guitar tốt hơn, bạn hãy chuyển động theo nhịp điệu của âm nhạc, chơi các hợp âm thay thế và chơi theo các nghệ sĩ nổi tiếng với Reggae.

Cisco 300-085 Exam Test Questions : Implementing Cisco Collaboration Application v1.0 (CAPPS)

Fudge went up again on the sky ah.Everyone with the music underneath.Military cadres also said nothing, drinking is not right, but what can you say It would be a Cisco 300-085 Exam Test Questions big deal if Implementing Cisco Collaboration Application v1.0 (CAPPS) the red card came from Cisco 300-085 Exam Test Questions a local Cisco 300-085 Exam Test Questions high school in 300-085 Exam Test Questions a military academy. Oh, do not be sad I constantly remind you that no result is deliberately let you sad, I dare to make you sad in the face of the world, in fact, is responsible for you you dare to be happy to tell people you are a camouflage butterfly Dare not This is my purpose. Why do you not let me cry Are you counting eggs Are you human I was crying and crying in the arms of Phoebe in the arms of a female soldier. I m bleeding in my eyes, I do not know how it is live ammunition.How can CCNP Collaboration 300-085 they use live ammunition during their dog day Give me the gun down I heard a old but angry voice Cisco 300-085 Exam Test Questions like my grandfather distressed CCNP Collaboration 300-085 Exam Test Questions me, anxious anxious. At the time I d all heard about the clouds, not to mention our village sergeants by the way, the three lieutenants were not with us, they Have their own professional learning courses, and later also not in a squadron, to see very little, that is, when an exercise met a captain, but also very hot talk, but always something behind The cadres I dealt with the most were the kobold high school squadrons. He then a touch of phrase You all go out.Brigade members are startled.Go out.He said lightly, I ll be alone with him.

He asked Xu to observe This is what happened Xu observed There are a few outsiders, all of whom are merchants who took the money to Cisco 300-085 Exam Test Questions buy an official position. Engel to Zhili s second day, sent a special person, prepared http://www.examscert.com/300-085.html a generous gift, went to the Western Regions made a special Cisco 300-085 Exam Test Questions trip, and promised to leave uncle uncle had the position CCNP Collaboration 300-085 of Master, and repeatedly told the envoy that Princess Hill can later Married, but the text teacher is to be appointed immediately. Jiaren face more and more red.Tseng Kuo fan word by word Jia adults, you take the bureau overnight reported National Temple, Zhang Zuo Ling has seen clearly, the Department of Implementing Cisco Collaboration Application v1.0 (CAPPS) the Church did not say anything. He knew 300-085 Exam Test Questions that the emperor was the most sensitive one at this time, regardless of who put Guangdong to power and the first thing to go to Guangdong was to face the offer of Britain to enter Guangzhou.

And the 300-085 Exam Test Questions tone of the discussion said Since they Cisco 300-085 Exam Test Questions are all on the car, let me bring it. Although he didn t know what the Cisco 300-085 Exam Test Questions storm was, he CCNP Collaboration 300-085 already smelled it. It s nothing more than an accident in my Cisco 300-085 Exam Test Questions mood. Both sides are almost one Implementing Cisco Collaboration Application v1.0 (CAPPS) on one according to the regulations, 300-085 Exam Test Questions and Cisco 300-085 Exam Test Questions they dare not change a little. You promised that job, it seems feasible.