Cách chơi hợp âm La trưởng trên Guitar

Đối với việc chơi đàn guitar thì cách chơi hợp âm La trưởng trên Guitar là một kỹ năng cơ bản và vô cùng cần thiết. Hợp âm này được sử dụng rất thường xuyên trong nhạc Pop và Rock. Việc chơi hợp âm La trưởng và các biến thể của nó (Am, A7, và Am7) không quá khó và có rất nhiều cách để chơi. Sau đâu chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chơi hợp âm La trưởng rất hiệu quả và đang được nhiều người lựa chọn để tập luyện.

Đầu tiên là chơi hợp âm La trưởng

Hợp âm La trưởng đòi hỏi chơi bằng 3 ngón tay trên 3 dây khác nhau. Đối với hợp âm La trưởng (hoặc gọi là “La”), bạn cần gảy từng dây một nhưng là dây cao nhất. Hợp âm La trưởng cơ bản chỉ đơn giản là thực hiện đặt 3 ngón tay (ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út) tạo thành một đường thẳng trên phím thứ 2, chơi các dây thứ 2, thứ 3 và thứ 4 từ dưới lên. Thực hiện nhìn xuống cây guitar đặt trong lòng bạn và bắt đầu với dây dày nhất:

 • Để mở dây trên cùng, tức là không đặt ngón tay nào trên phím đàn.
 • Để dây tiếp theo cũng mở.
 • Đặt ngón trỏ lên dây tiếp theo giữa phím thứ 1 và thứ 2. Phím thứ 1 là phím nằm gần đỉnh guitar nhất.
 • Đặt ngón tay giữa ở giữa phím 1 và phím 2, ngón áp út ở giữa phím 1 và phím 2.
 • Để dây dưới cùng (E cao) mở.

Để tìm ra hợp âm La trưởng dễ dàng thì bạn cần nắm được các nốt nhạc của guitar. Dây đàn guitar được đánh số theo thứ tự các dây từ dưới lên là EBGDAE cụ thể như:

 • Dây số 1 – dây mỏng nhất là E (Mi) cao.
 • Dây số 2 là B (Si).
 • Dây số 3 là G (Sol).
 • Dây số 4 là D (Rê).
 • Dây số 5 là A (La).
 • Dây số 6 – dây dày nhất là E (Mi) thấp.

Học cách nhấn phím: Phím đàn guitar là những thanh kim loại nhỏ nằm dọc theo cần đàn. Khi nhấn xuống một dây nằm giữa 2 phím sẽ làm thay đổi nốt của dây đó, mỗi phím sẽ thể hiện các quãng giữa việc thay đổi các nốt. Phím thứ 1 nằm gần đầu đàn nhất, mỗi phím đàn sẽ đại diện cho nửa cung trong âm nhạc.

Phần tiếp theo là chơi hợp âm chặn La trưởng

Hợp âm chặn là hợp âm có thể thay đổi và điều chỉnh nhanh chóng, nó được dùng trong nhiều bài hát bởi vì bạn có thể nhanh chóng di chuyển nó lên và xuống cần đàn để tạo ra hợp âm mới. Hợp âm này được đặt tên theo nốt nhạc cao nhất mà bạn chơi, cũng là nơi bạn chặn ngón tay của mình lên. Bởi phím thứ 5 trên dây số 6 là nốt La, vì vậy mà  bạn sẽ bắt đầu tại đó để chơi hợp âm La trưởng.

Cách chơi hợp âm chặn La trưởng được thực hiện như sau:

– Đặt toàn bộ ngón tay nằm trên tất cả các dây trên phím thứ 5: Bắt đầu bằng việc ngón trỏ nhấn lên phím thứ 5 trên dây số 6. Đặt ngón tay nằm hoàn toàn trên tất cả các dây giống như bạn đang chơi trên phím thứ 5. Thực hiện kéo từng dây để thực hành chặn, khi đó bạn sẽ nghe thấy một nốt nhạc rõ ràng.

– Chặn dây số 6: Phím thứ 5 của dây này là nốt La, nó hình thành nên nền tảng cho hợp âm của bạn. Thực hiện chặn nó và chuyển sang dây tiếp theo.

– Đặt ngón áp út lên phím thứ 7 của dây số 5: Tiếp tục chặn, và thực hiện đặt ngón áp út lên 2 phím trên dây số 7. Lúc này ngón tay của bạn sẽ ở trên dây cao thứ 2 từ trên xuống, đó là nốt Mi.

– Đặt ngón út lên phím thứ 7 của dây số 4: Dùng toàn toàn bộ phần thịt của ngón út để nhấn lên phím thứ 7 ngay bên dưới ngón áp út. Đây là nốt La.

– Chặn các dây số 2 và số 1 trên phím thứ 5: Dùng đủ lực để nhấn ngón trỏ vào 2 dây dưới cùng trên phím thứ 5.

– Gảy toàn bộ 6 dây: Bạn có thể thực hiện chơi từng nốt riêng lẻ trong hợp âm chặn Mi trưởng.

Nắm được các kiến thức về cách chơi hợp âm La trưởng hiệu quả trên sẽ giúp bạn có thể chơi được nhiều bản nhạc với cây đàn guitar của mình. Chúc bạn thành công!

Cisco 400-101 Certification Exam : CCIE Routing and Switching Written v5.0

The family insisted There must be no good food. Didn t you have two CCIE 400-101 famous poems or pop 400-101 Certification Exam music between http://www.passexamcert.com us Cisco 400-101 Certification Exam Cisco 400-101 Certification Exam and Lu Guihua One CCIE Routing and Switching Written v5.0 is Dear three pound flower heart is filled with three pounds On the snow in the yard, Cisco 400-101 Certification Exam a bright plum blossom bloomed and then melted into a dazzling river.

Take the little maid to go to the streets after eating fast food, the godmother carefully dressed as today s well Cisco 400-101 Certification Exam groomed belly successful men, holding the birds by the charming young coconut, go to the restaurant to eat lovers meals, CCIE 400-101 and rushed to a Dream lover song and dance hall. This is the second kind of disability accident that happened in the city in recent years. Li Jiacheng meticulous meticulous stingy degree.He worked tired 400-101 Certification Exam occasionally pumping a few poor cigarettes, but his pocket must have a pack of his own money out of CCIE Routing and Switching Written v5.0 brand name brand name cigarettes, used to contact business Cisco 400-101 Certification Exam communication. CCIE 400-101 Certification Exam The fourth day early in the morning, two big carnivores also cuddly hug together sleep, still do not know the sky is clear, the disaster has come.

400-101 Certification Exam Cisco 400-101 Certification Exam Since moving to the second floor of No. It is too mean Lu said What kind of person is it, what Cisco 400-101 Certification Exam kind of person is it I am going to http://www.testkingdump.com deal with her However, my CCIE Routing and Switching Written v5.0 nephew has been disheartened and only shook her head tiredly Forget it, I have already conceded, she should stop. I was so Cisco 400-101 Certification Exam CCIE 400-101 excited that my hands were cold, and Mr. Lu Yue was completely stunned, and his eyes were dim, and no sound could be heard. She handed the key to her nephew I want to protect myself.